Active Healthy Kids Wales logo

Plant Egnïol Iach Cymru

Nod grŵp arbenigol PEI-Cymru yw defnyddio data am weithgarwch corfforol i eirioli dros hawl plant i chwarae, gwirioni ar chwaraeon a dawns, dysgu a chyflawni a bod yn egnïol ac iach. Rydym yn llawn cymhelliant i hybu ymddygiad iach ac egnïol a llythrennedd corfforol mewn plant.

Darllenwch fwy am yr adroddiad.